Oud marinegebouw

Deze is nu omgebouwd tot een opleidingsinstituut voor kinderen zonder financiële middelen